MK7 chìa khóa giúp trẻ cao lớn, già dẻo dai [SKSĐ 30/12/2017]