Ngăn ngừa cận thị, giúp trẻ mắt sáng, khoẻ, phát triển toàn diện [GTTNT 31/08/2017 Số 358]