Tăng chiều cao tối đa cho trẻ giai đoạn cuối tuổi dậy thì [QHV 09/01/2016]