Cảnh báo nguy cơ phải CẮT CỤT CHI của bệnh nhân đái tháo đường |Vinderman Plus | Joyfm 08072017