Bacsituvan.vn hiểu được tầm quan trọng của dữ liệu cá nhân mà bạn đã tin tưởng giao cho chúng tôi, chúng tôi sẽ có trách nhiệm quản lý, bảo vệ và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn một cách thích hợp. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu được cách thức chúng tôi thu thập, xử lý, sử dụng dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi hoặc lưu giữ thông tin về bạn. Chính sách của chúng tôi là thông tin cá nhân nhận được từ trang web bacsituvan.vn sẽ được giữ kín, hoàn toàn bí mật và chỉ dùng cho mục đích nội bộ. Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. Hãy yên tâm rằng chúng tôi tôn trọng sự riêng tư và xử lý dữ liệu cá nhân của bạn với sự cẩn trọng tối đa.

Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin và dữ liệu bao gồm thông tin được thu thập trên trang mạng xã hội bacsituvan.vn của chúng tôi. Nếu bạn không đồng ý với các thông lệ dữ liệu được mô tả trong Chính sách bảo mật này, bạn không nên sử dụng trang web.

THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Một số dịch vụ chúng tôi không lưu giữ thông tin cá nhân, nhưng một số dịch vụ sẽ cần thu thập các thông tin định danh cá nhân như tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ email, số điện thoại, chủ đề quan tâm, nội dung liên hệ,... ngay cả khi bạn không đăng ký hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào cho Bacsituvan, chúng tôi sẽ thu thập thông tin qua việc bạn sử dụng trang web. 
Thông tin thu thập từ người dùng được sử dụng với mục đích:
  • Để cung cấp, cải thiện và tạo dịch vụ mới
  • Để trả lời các câu hỏi của bạn và gửi thông tin liên lạc về các trang mạng xã hội, dịch vụ của Bacsi Tuvan
  • Để nhận phản hồi của bạn về trang mạng xã hội và dịch vụ của Bacsi Tuvan
  • Để gửi tin nhắn điện tử an toàn và email cá nhân hóa liên quan đến sở thích của bạn, được suy ra từ việc bạn sử dụng dịch vụ, bao gồm tin tức, thông báo, lời nhắc từ Bacsi Tuvan
  • Để phân tích thống kê xu hướng hành vi hoạt động của người dùng, bao gồm tần suất các mục của diễn đàn Bacsituvan, cách sử dụng dịch vụ, số lượng email được nhận và mở
  • Để cung cấp cho bạn và mọi người các đặc điểm, sở thích nhân khẩu học tương tự với nội dung phù hợp hơn, bao gồm quảng cáo cả trong và ngoài trang web
  • Để cung cấp dịch vụ tìm khách hàng tiềm năng
  • Để phát hiện và bảo vệ chống gian lận và các mối đe dọa khác đối với dịch vụ và người dùng của chúng tôi
  • Để quản lý và bảo vệ tài khoản của bạn.
ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia
Trụ sở cơ quan: số 116 Trần Bình, Tập thể Viện 19/8, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
Điện thoại: 0243.5376763 – 0243.5376764 Fax: 0243.5376765
Email:  cskh@duocphamvinhgia.vn 

Trang web có thể sử dụng cookie hoặc các tính năng khác để cho phép chúng tôi hay các bên thứ ba thu thập, chia sẻ thông tin sẽ giúp chúng tôi cải thiện nền tảng và dịch vụ chúng tôi cung cấp, hoặc giúp chúng tôi đưa ra các dịch vụ và tính năng mới. 
Cookie rất hữu ích cho việc thu thập thông tin như cho phép chúng tôi nhận dạng loại trình duyệt, hệ điều hành thiết bị, theo dõi số lượng khách truy cập vào trang web và hiểu biết khách truy cập sử dụng trang web như thế nào. Chúng tôi có thể liên kết thông tin cookie với dữ liệu cá nhân. Cookie cũng liên kết với thông tin về những nội dung trên các trang tin bạn đã xem. Thông tin này được sử dụng để dự đoán thông tin bạn tìm kiếm, cho phép chúng tôi đưa ra các quảng cáo mục tiêu trong tương lai.
Bạn có thể từ chối sử dụng cookie bằng cách chọn các thiết lập thích hợp trên trình duyệt của bạn. Tuy nhiên, vui lòng lưu ý rằng nếu bạn thực hiện thao tác này bạn có thể không sử dụng được các chức năng đầy đủ dịch vụ của chúng tôi.

AN TOÀN /  BẢO MẬT

Chúng tôi cam kết thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết bằng tổ chức và kỹ thuật phù hợp, để đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác, ngoại trừ các cơ quan chính phủ hoặc các công ty khác hỗ trợ chúng tôi trong việc điều tra, phòng chống gian lận. Chúng tôi cũng sử dụng các hệ thống thanh toán bảo đảm an toàn, hiện đại phù hợp với quy định hiện hành. Tuy nhiên, bạn cũng biết rằng không có việc truyền dữ liệu nào qua Internet hoặc công nghệ lưu trữ thông tin có thể được đảm bảo an toàn 100%.

THỜI GIAN ÁP DỤNG

Chính sách này được áp dụng xuyên suốt trong thời gian trang web này hoạt động. Tuy nhiên, nếu bạn là người lao động hoặc thành viên chương trình sức khỏe đã cho phép truy cập vào hồ sơ sức khỏe của bạn tại Bacsituvan.vn, chính sách quyền riêng tư áp dụng cho thông tin tại trang web của chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe vẫn được áp dụng vào hồ sơ sức khỏe cá nhân của bạn tại đây.  
Nếu bạn không còn được chủ lao động hoặc chương trình sức khỏe cung cấp tài khoản truy cập, bạn vẫn có quyền truy cập vào thông tin sức khỏe của mình từ Bacsituvan.vn, sử dụng cùng tên người dùng và mật khẩu, nhưng sẽ phải chịu sự điều chỉnh của chính sách quyền riêng tư này.

CÂU HỎI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, thắc mắc, hoặc ý kiến gì về chính sách bảo mật của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua hotline 19001259 - email : songkhoe@bacsituvan.vn