GIÒN XƯƠNG, XỐP XƯƠNG là bệnh phổ biến ở người cao tuổi và rất nguy hiểm | Vững Cốt | Joyfm 25072017