Loãng xương cần có biện pháp đề phòng từ sớm (SKSĐ 10/09/2016)