Điều trị bệnh còi xương, thiếu chiều cao ở trẻ (Số 90 - Sống khỏe sống đẹp)