Có hay không việc điều trị dứt điêm chứng tăng tiết mồ hôi và mùi hôi vùng nách [QHV 28/10/2017]