Tăng chiều cao nhanh cho trẻ với MK7: Đối với giai đoạn trẻ bước vào tuổi dậy thì (10 -15 tuổi) (Số 101 - Sống khỏe sống đẹp)