Trẻ không những cao lớn mà còn cần dáng chuẩn, xương dẻo dai (Số 99 - Sống khỏe sống đẹp)