Thuốc đường hô hấp

Chúng tôi rất vui lòng trả lời mọi thắc mắc về sức khỏe của bạn
Liên lạc với chúng tôi qua HOTLINE

1900 1259

 • CẢM XUYÊN HƯƠNG YÊN BÁI
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-29241-18
  • Viêm nang cứng
  • Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii) 206 mg, Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae) 232 mg, Hương phụ (Rhizoma Cyperi) 195 mg, Quế chi (Ramulus Cinnamomi) 9 mg, Sinh khương (Rhizoma Zingiberis) 70 mg, Cam thảo bắc (Radix Glycyrrhizae) 7,5 mg.
   Thành phần tá dược: PVP, Bột Talc vừa đủ 1 viên

  Xem chi tiết

 • THUỐC HO NAM DƯỢC
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-31412-18
  • Siro
  • Mỗi 100ml siro có: Tỳ Bà Diệp 30g, Xuyên Bối Mẫu 4.5g, Cát Cánh 4.5g.
   Tá dược: Menthol, Đường trắng, Acid Benzoic, Nước cất vừa đủ 100ml.

  Xem chi tiết

 • Siro EUGICA
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-11452-10
  • Siro
  • Sirô húng chanh (Syr. Coleus aromaticus) 42,5 g, Eucalyptol 0,2 g, Cồn bọ mắm (Tinct. Pouzolzia zeylanica) 2 g, Cao lỏng núc nác (Ext. Oroxylum indicum) 2 g, Sirô viễn chí (Syr. Polygala tenuifolia) 10 g, Sirô vỏ quýt (Syr. Citrus deliciosa) 30 g, Sirô an tức hương (Syr. styrax tonkinense) 20 g, Natri benzoat 3g.
   Tá dược : Acid citric monohydrat, cremophor RH40, tinh dầu lựu, đường sunett, nước tinh khiết vừa đủ 100ml.

  Xem chi tiết

 • EUGICA
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-15694-11
  • Viêm nang mềm
  • Tinh dầu tần (Oleum Colei aromatici) 0,18mg, Eucalyptol (Eucalyptolum) 100mg, Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis officinalis) 0,5mg, Menthol (Mentholum) 0,5mg.
   Tá dược vừa đủ 1 viên (Dầu nành, gelatin, glycerin, sorbitol lỏng, kali sorbat, vanilin, màu patent blue).

  Xem chi tiết

 • EUGICA FORT
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-16195-12
  • Viêm nang mềm
  • Eucalyptol (Eucalyptolum) 100mg, Menthol (Mentholum) 0,5mg, Tinh dầu tần (Oleum Colei aromatici) 0,36mg, Tinh dầu tràm (Oleum Melaleucae) 50mg, Tinh dầu gừng (Oleum Zingiberis officinalis) 0,75mg.
   Tá dược vừa đủ 1 viên: Dầu nành, gelatin, glycerin, sorbitol lỏng, vanilin, kali sorbat, màu đỏ ponceau.

  Xem chi tiết

 • PROSPAN FORTE 5ml
  • Thuốc đường hô hấp
  • VN-17872-14
  • Khác
  • Mỗi 5ml dung dịch chứa:
   Hoạt chất: Cao khô lá thường xuân (Hederae hlicis folii extractum siccum) 35mg chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5) :1]
   Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbat, acid citric khan, gôm xathan, dung dịch sorbitol, hương frescofort, hương cam, levomenthol.

  Xem chi tiết

 • PROSPAN
  • Thuốc đường hô hấp
  • VN-17873-14
  • Khác
  • Mỗi 2,5ml dung dịch chứa: Cao khô lá thường xuân (Hederae helicis folii extractum siccum) 17mg chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7.5): 1]
   Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbat acid citric khan, gôm xanthan, hương anh đào, dung dịch sorbitol 70%.

  Xem chi tiết

 • Viên ngậm ho PROSPAN
  • Thuốc đường hô hấp
  • VN-22331-19
  • Khác
  • Thành phần chính: Cao lá thường xuân khô 26mg chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7.5): 1].
   Tá dược: Acacia, sorbitol, maltitol, citric acid khan, acesulfame K, hương cam, hương frescofort, triglycerides, nước tinh khiết.

  Xem chi tiết

 • PROSPAN FORTE
  • Thuốc đường hô hấp
  • VN-17872-14
  • Khác
  • Mỗi 5ml dung dịch chứa:
   Hoạt chất: Cao khô lá thường xuân (Hedera helicis folii extractum siccum) 35mg chiết bằng ethanol 30% theo tỉ lệ [(5-7,5) :1]
   Tá dược: nước tinh khiết, kali sorbate, acid citric khan, gôm xanthan, dung dịch sorbitol, hương frescofort, hương cam, levomenthol.

  Xem chi tiết

 • Thuốc ho Viên ngậm BỔ PHẾ NAM HÀ
  • Thuốc đường hô hấp
  • TCT-00090-22
  • Viên nén
  • Cao đặc bổ phế 106mg tương đương với 669,5mg dược liệu bao gồm: Bạch Linh 36mg, Cát cánh 68,5mg, Ma hoàng 26,5mg, Tỳ bà diệp 130mg, Ô mai 60mg, Cam thảo 25mg, Bán hạ 60mg, Bách bộ 75mg, Tang bạch bì 75mg, Thiên môn đông 48,5mg, Bạc hà diệp 65mg, Tinh dầu bạc hà 2,4mg.
   Thành phần tá dược: Gừng, Phèn chua, Nipagin, Đường trắng, Glucose, Eratab, Menthol, Aerosil, Magnesi stearat, màu Brown HT.

  Xem chi tiết

 • Siro thuốc ho BỔ PHẾ NAM HÀ CHỈ KHÁI LỘ
  • Thuốc đường hô hấp
  • TCT-00091-22
  • Siro
  • 60 ml cao lỏng dược liệu tương đương với dược liệu bao gồm: Bạch linh (Poria): 0,900g, Bạc hà diệp (Herba Menthae): 1,666g, Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori): 1,708g, Bán hạ (Rhizoma Pinelliae): 1,875g, Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae): 3,250g, Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae): 6,250g, Tang Bạch Bì (Cortex Mori albae radicis): 1,875g, Mơ muối (Fructus Mume praeparatus): 1,406g, Xạ Can (Rhizoma Belamcandae chinensis): 0,656g, Cam thảo (Radix Glycyrrhizae): 0,591g, Thiên môn (Radix Asparagi): 1,208g, Bạch phàn (Alumen): 0,208g
   Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae arvensis): 0,100g
   Thành phần tá dược: Đường trắng, Gừng tươi, Acid benzoic, Ethanol 95%, Nước tinh khiết.

  Xem chi tiết

 • Siro thuốc ho BỔ PHẾ NAM HÀ CHỈ KHÁI LỘ KĐ
  • Thuốc đường hô hấp
  • TCT-00092-22
  • Siro
  • 60 ml cao lỏng dược liệu tương đương với dược liệu bao gồm: Bạch linh (Poria): 0,900g, Bạc hà diệp (Herba Menthae): 1,666g, Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori): 1,708g, Bán hạ (Rhizoma Pinelliae): 1,875g, Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae): 3,250g, Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae): 6,250g, Tang Bạch Bì (Cortex Mori albae radicis): 1,875g, Mơ muối (Fructus Mume praeparatus): 1,406g, Xạ Can (Rhizoma Belamcandae chinensis): 0,656g, Cam thảo (Radix Glycyrrhizae): 0,591g, Thiên môn (Radix Asparagi): 1,208g, Bạch phàn (Alumen): 0,208g
   Tinh dầu bạc hà (Aetheroleum Menthae arvensis): 0,100g
   Thành phần tá dược: Xanthan gum, Gừng tươi, Sucralose, Potassium sorbat, Ethanol 95%, Nước tinh khiết

  Xem chi tiết

 • Siro BẢO THANH
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-22646-15
  • Siro
  • Dịch chiết Xuyên bối mẫu: 0,08 ml tương đương Xuyên bối mẫu (Bulbus Fritillariae): 0,4g.
   Cao lỏng hỗn hợp dược liệu: 2,125ml {tương đương: Tỳ bà diệp (Folium Eriobotryae japonicae) 0,5g; Sa sâm (Radix Glehniae) 0,1g; Phục linh (Poria) 0.1g: Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 0,1 g; Cát cánh (Radix Platicodi grandiflori) 0,4g; Bán hạ (Rhizoma pinelliae) 0,1g; Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 0,05 g: Qua lâu nhân (Semen Trichosan - this) 0,2g; Viễn chí (Radix Polyqalae) 0,1 g; Khổ hạnh nhân (Semen Armeniacae amarum) 0,2g; Gừng (Rhizoma Zingiberis) 0,1g; Ô mai (Fructus Mume praeparatus) 0,5g: Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 0,1g).
   Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae): 0,1mg
   Mật ong (Mel): 1,0g
   Tá dược (acid benzoic, đường trắng, ethanol 96°, nước tinh khiết) vừa đủ 5ml.

  Xem chi tiết

 • Viên ngậm BẢO THANH không đường
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-23277-15
  • Khác
  • Cao lỏng hỗn hợp (1:5) 590,0 mg {Tương đương Xuyên bối mẫu (Bulbus Fritillariae) 0,4g; Tỳ bà lá (Folium Eriobotryae) 0,5g, Sa sâm (Radix Glehniae) 0,1g; Phục linh (Poria) 0,1 g; Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae perenne) 0,1g; Cát cánh (Radix platycodi grandiflori) 0,4g; Bán hạ (Rhizoma pinelliae) 0,1 g; Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae) 0,05g; Qua lâu nhân (Semen Trichosanthis) 0,2g; Viễn chí (Radix Polygalae) 0,1 g; Khổ hạnh nhân (Semen Armeniacae amarum) 0,2g; Gừng (Rhizoma Zingiberis) 0,1g; mai (Fructus Mumo Praeparatus) 0,5g; Cam thảo (Radix Glycyrrhizae) 0,1g.
   Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae) 0,1 mg.
   Tá dược (lsomalt,:Maltodextrin, acid benzoic) vừa đủ 1 viên.

  Xem chi tiết

 • Viên ngậm BẢO THANH
  • Thuốc đường hô hấp
  • VD-20356-13
  • Khác
  • Cao lỏng (1:5.5) của hỗn hợp dược liệu 537.5mg tương đương: Xuyên bối mẫu 0.4g, Tỳ bà lá 0.5g, Sa sâm 0.1g, Phục linh 0.1g, Trần bì 0.1g, Cát cánh 0.4g, Bán hạ 0.1g, Ngũ vị tử 0.05g, Qua lâu nhân 0.2g, Viễn chí 0.1g, Khổ hạnh nhân 0.2g, Gừng 0.1g, Mơ muối 0.5g, Cam thảo 0.1g, Mật ong 0.125g, tinh dầu Bạc hà 0.1mg, tá dược vừa đủ.

  Xem chi tiết

 • Thuốc xịt họng BETADINE THROAT SPRAY
  • Thuốc đường hô hấp
  • VN-20326-17
  • Dung dịch xịt
  • Hoạt chất: Povidon-iod 0.45% kl/tt.
   Tá dược: Glycerol, menthol, eucalyptus oil, Kali iodide, nước tinh khiết.

  Xem chi tiết

 • Xịt họng OTOSAN THROAT SPRAY FORTE
  • Thuốc đường hô hấp
  • 200000405/PCBA-HN
  • Dung dịch xịt
  • Tinh dầu cam hữu cơ, Carboxymethyl beta-glucan, CM-Glucan, Chiết xuất Hedge Mustard, Anethole, Tinh dầu cỏ xạ hương trắng.

  Xem chi tiết

 • Dung dịch xịt họng AFREE
  • Thuốc đường hô hấp
  • 210001508/PCBA-HN
  • Dung dịch xịt
  • Chiết xuất keo ong, ZnI2, tinh dầu gừng, tinh dầu khuynh diệp, Xylitol, Glycerin, Sucralose, Dimethyl sulfoxide, hương hoa quả, nước tinh khiết.

  Xem chi tiết

 • Dung dịch XỊT HỌNG NHẤT NHẤT
  • Thuốc đường hô hấp
  • 200000010/PCBA-LA
  • Dung dịch xịt
  • Xạ can 1,6g, Kim ngân hoa 1,0g, Bạch chỉ 1,5g, Lá trầu không 1,3g, Hoàng bá 0,5g, Ngũ vị tử 1,3g, Hoa đu đủ đực 0,5g, Lá đào 1,0g, Natri benzoate, Tinh dầu bạc hà, Nước tinh khiết vừa đủ 20ml.

  Xem chi tiết

 • Nước biển sâu XISAT
  • Thuốc đường hô hấp
  • 718/2017/PCBA-YTHY
  • Dung dịch xịt
  • Nước biển sâu thiên nhiên tinh chiết từ độ sâu 450m, giàu muối và khoáng chất như Cu2+, Zn2+... cùng các tinh dầu chiết xuất từ thiên nhiên khuynh diệp, bạc hà và camphor.

  Xem chi tiết

Chuyên gia

 • Bs Vũ Văn Lực
  Chuyên gia tư vấn
 • Bs CK II Phạm Hưng Củng
  Bác Sĩ chuyên khoa II
 • Ds Lê Phương
  Dược sĩ Đại Học
 • Bs. Nguyễn Hồng Hải
  Nguyên giám đốc BV Đông Y Hoà Bình
 • PGS.TS Trần Đình Ngạn
  Nguyên GĐ BV Quân Y 103
 • Ths.Bs Lê Thị Hải
  Nguyên GĐ TT Dinh Dưỡng Viện DDQG