Thuốc tim mạch

Chúng tôi rất vui lòng trả lời mọi thắc mắc về sức khỏe của bạn
Liên lạc với chúng tôi qua HOTLINE

1900 1259

 • Amlor
  • Thuốc tim mạch
  • VN-20049-16
  • Viêm nang cứng
  • Hoạt chất: Amlodipin besilat
   Mỗi viên nang cứng chứa amlodipin besilat tương đương với 5 mg amlodipin.


  Xem chi tiết

 • Amfastat 10
  • Thuốc tim mạch
  • VD-25132-16
  • Viêm nang cứng
  • Mỗi viên nén bao phim chứa:
   Simvastatin 10mg
   Tá dược: Copovidon, Lactose, Microcrystalline cellulose, Acid ascorbic, Acid citric khan, Butylated hydroxytoluen, Colloidal anhydrous silica, Natri starch glycolat, Magnesi stearat, Opadry II white, Dé oxyd sắt, Vàng oxyd sắt, Allura red vừa đủ một viên.

  Xem chi tiết

 • Amefibrex 300
  • Thuốc tim mạch
  • VD-20455-14
  • Viêm nang cứng
  • Fenofibrat 300 mg
   Tá dược: Lactose monohydrat, tinh bột tiền hồ hóa, natri lauryl sulfat, crospovidon, magnesi stearat, nang cứng số 0

  Xem chi tiết

 • Alodip 5
  • Thuốc tim mạch
  • VD-19920-13
  • Viên nén
  • Hoạt chất:
   Amlodipin 5 mg.
   (tương ứng 6,935 mg Amlodipin besylat)
   Tá dược : Cellulose vi tinh thể (PH 102), natri starch glycolate, magnesium stearat.

  Xem chi tiết

 • Alipid 20
  • Thuốc tim mạch
  • VD-24240-16
  • Viên nén
  • Mỗi viên chứa:
   Hoạt chất:
   Atorvastatin 20mg
   (Dưới dạng Atorvastatin calci trihydrat)
   Tá dược: Lactose dap thang, calci carbonat, cellulose vi tinh thể PH 102, magnesi stearat, natri croscarmellose, natri lauryl sulfat, opadry II white.

  Xem chi tiết

 • Alembictellzy H
  • Thuốc tim mạch
  • VN-19764-16
  • Viên nén
  • Mỗi viên nén không bao hai lớp chứa: Telmisartan 40mg, Hydrochlorothiazid 12,5mg.
   Tá dược: Micro Cryst Cell Powder, Mannitol DC, Cross Povidon, Betacyclodextrin, Sodium Lauryl Sulphate, Povidon (PVP), M.C.C.P (RANQ), Magnesium Stearat, Pharmatose DCL-15, Sod. Sta. Gly — Primojel, Sunset yellow FCF (Lake).

  Xem chi tiết

 • Aldarone
  • Thuốc tim mạch
  • VN-18178-14
  • Viên nén
  • Mỗi viên nén không bao có chứa:
   Hoạt chất: Amiodaron hydroclorid. 200 ng
   Tá dược: Lactose, tinh bột ngô,magnesi stearat, silic dioxyd keo, talc tinh chế, natri starch glycolat.

  Xem chi tiết

 • Aldactone
  • Thuốc tim mạch
  • VN-16854-13
  • Viên nén
  • Mỗi viên nén chứa Spironolactone 25 mg

  Xem chi tiết

 • Agirovastin 20
  • Thuốc tim mạch
  • VD-25122-16
  • Viêm nang cứng
  • Rosuvastatin calci (Tương đương Rosuvastatin 20mg)
   Tá dược vừa đủ 1 viên. (Lactose, Croscarmellose natri, Povidon K30, Microcrystallin cellulose 101, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Talc, Titan dioxid, Polyethylen glycol 6000, Polysorbat 80).

  Xem chi tiết

 • Agimstan
  • Thuốc tim mạch
  • VD-27746-17
  • Viêm nang cứng
  • Thành phần:
   Công thức cho 1 viên: Telmisartanse 40 mg
   Tá dược vừa đủ 1 viên (Mannitol, Natri hydroxid, Povidon K30, Natri starch glycolat, Microcystallin cellulose 101, Magnesi stearat).

  Xem chi tiết

 • AGIMLISIN 5
  • Thuốc tim mạch
  • VD-25118-16
  • Viên nén
  • Thành phần: Mỗi viên nén chứa:
   Lisinopril: 5mg
   Tá dược vừa đủ: 1 viên
   Lactose, Povidon K30, Natri starch glycolat, Croscarmellose natri, Microcrystalline cellulose 101, Oxit sắt đỏ, Colloidal silicon dioxid, Magnesi stearat.

  Xem chi tiết

 • Agilosart 25
  • Thuốc tim mạch
  • VD-19311-13
  • Viên nén
  • Mỗi viên nén bao phim chứa:
   Losartan kali: 25 mg
   Tác dụng vừa đủ 1 viên. (Tinh bột ngô, Lactose, Polyvinyl pyrrolidone, Croscarmellose sodium, Microcrystalline cellulose, Magnesium stearate,Talc, Hydroxypropyl methylcellulose, Titan dioxide, oxit sắt đỏ, Polyethylene glycol 6000, Polysorbate 80).

  Xem chi tiết

 • Agifuros
  • Thuốc tim mạch
  • VD-27744-17
  • Viên nén
  • Công thức cho 1 viên : Furosemid 40 mg
   Tá dược vđ 1 viên. (Tinh bột ngô, lactose, natri starch glycolat, magnesi stearat).

  Xem chi tiết

 • Agicardi
  • Thuốc tim mạch
  • VD-25113-16
  • Viên nén
  • Thành phần: Mỗi viên nén bao phim chứa.
   Bisoprolol fumarat 5mg
   Tá dược vừa đủ 1 viên
   Tinh bột ngô, Lactose, Povidon K30, Croscarmellose natri, Microcrystalline cellulose 101, Magnesi stearat, Hydroxypropyl methylcellulose 606, Titanium dioxide, Talc, Polyethylene glycol 6000, Polysorbate 80, Màu oxid sắt vàng).

  Xem chi tiết

 • Afocical Tab.
  • Thuốc tim mạch
  • VN-21122-18
  • Khác
  • Mỗi viên nén bao phim có chứa:
   Dược chất: Atorvastatin (dưới dạng Atorvastatin calci)............... 10 mg
   Tá dược: lactose hydrate, microcrystalline cellulose M102, calcium carbonate. magnesium stearate, hydroxypropylcellulose. croscarmellose sodium, polysorbate 80. hypromellose 2910, polyethylene glycol 6000. titanium oxide.

  Xem chi tiết

 • Aderan 16
  • Thuốc tim mạch
  • VN-20368-17
  • Viên nén
  • Hoạt chất: Candesartan Cilexetil 16mg.
   Tá dược Polyethylene Glycol (PEG 6000 PF), Tinh bột ngô, Lactose Monohydrat, Sắt oxyd đỏ, Hydroxypropyl Cellulose, Carboxymethylcellulose Calci, Magnesi Stearat.

  Xem chi tiết

 • Adalat LA 30mg
  • Thuốc tim mạch
  • VN-20385-17
  • Viêm nang cứng
  • Nifedipin 30mg, Hypromellose, Polyethylen oxid, Magnesi stearat, Sodium chlorid, Oxid sắt đỏ (E172/C.I. 77491), Cellulose acetat. Polyethylen glycol 3350, Hydroxypropyl cellulose, Propylen glycol, Titan dioxid (E171/C.I. 77891)

  Xem chi tiết

 • Adalat LA 60mg
  • Thuốc tim mạch
  • VN-20386-17
  • Viêm nang cứng
  • Nifedipin 60mg, Hypromellose, Polyethylen oxid, Magnesi stearat, Sodium chlorid, Oxid sắt đỏ (E172/C.I. 77491), Cellulose acetat. Polyethylen glycol 3350, Hydroxypropyl cellulose, Propylen glycol, Titan dioxid (E171/C.I. 77891)

  Xem chi tiết

 • Adalat retard
  • Thuốc tim mạch
  • VN-20387-17
  • Viêm nang cứng
  • 20mg nifedipine, Hypromellose. lactose monohydrate, macrogol 4000, magnesium stearate, tinh bột ngô , cellullose vi tinh thể, polysorbate 80, oxid sắt đỏ (E 172/C. 1. 77491), titanium dioxide (E171/C.1. 77891)

  Xem chi tiết

 • Adalat 10mg
  • Thuốc tim mạch
  • VN-20389-17
  • Viên nén
  • Hoạt chất:
   1 viên nang chứa 10mg nifedipine
   Tá dược:
   Gelatine, glycerol. polyethylene glycol 400, dầu bạc hà, nước tinh khiết, saccharin sodium, màu vàng cam S 85% (E 110/C.I.15985), titanium dioxide (EI71/C.I. 77891)

  Xem chi tiết

Chuyên gia

 • Bs Vũ Văn Lực
  Chuyên gia tư vấn
 • Bs CK II Phạm Hưng Củng
  Bác Sĩ chuyên khoa II
 • Ds Lê Phương
  Dược sĩ Đại Học
 • Bs. Nguyễn Hồng Hải
  Nguyên giám đốc BV Đông Y Hoà Bình
 • PGS.TS Trần Đình Ngạn
  Nguyên GĐ BV Quân Y 103
 • Ths.Bs Lê Thị Hải
  Nguyên GĐ TT Dinh Dưỡng Viện DDQG